Ban soạn thảo Tiêu chuẩn xây dựng

Hiển thị 121 - 140 trong số 175

#Số hiệuTên ban soạn thảoTrưởng banThư ký
   
121TCVN/TC 190Chất lượng đất
122TCVN/TC 190/SC 3Chất lượng đất - phương pháp hóa học
123TCVN/TC 193Sản phẩm khí
124TCVN/TC 199An toàn máy
125TCVN/TC 200Chất thải rắn
126TCVN/TC 200/SC 7Bãi chôn lấp chất thải
127TCVN/TC 206Gốm cao cấp
128TCVN/TC 207Quản lý môi trường
129TCVN/TC 210Quản lý chất lượng trang thiết bị y tế
130TCVN/TC 210/SC 2Trang thiết bị y tế
131TCVN/TC 216Giầy dép
132TCVN/TC 219Thảm trải sàn
133TCVN/TC 224Các hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống cung cấp nước uống, nước thải và nước mưa
134TCVN/TC 258Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư
135TCVN/TC 260Quản trị nguồn nhân lực
136TCVN/TC 268Cộng đồng và thành phố bền vững
137TCVN/TC 268/SC 1Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh
138TCVN/TC 282Tái sử dụng nước
139TCVN/TC 285Thiết bị dụng cụ và giải pháp dùng cho nhà bếp
140TCVN/TC/E 1Máy điện và khí cụ điện