Ban soạn thảo Tiêu chuẩn xây dựng

Hiển thị 21 - 40 trong số 175

#Số hiệuTên ban soạn thảoTrưởng banThư ký
   
21TCVN/TC 91Chất hoạt động bề mặt
22TCVN/TC 146Chất lượng không khí
23TCVN/TC 147Chất lượng nước
24TCVN/TC 190Chất lượng đất
25TCVN/TC 190/SC 3Chất lượng đất - phương pháp hóa học
26TCVN/TC 200Chất thải rắn
27TCVN/TC 150/SC 1Chỉ khâu phẫu thuật
28TCVN/TC 61/SC 13Composit và sợi gia cường
29TCVN/TC 224Các hoạt động dịch vụ liên quan đến hệ thống cung cấp nước uống, nước thải và nước mưa
30TCVN/JTC 1/SC 2Các tập ký tự và mã hóa thông tin
31TCVN/TC 44/SC 11Các yêu cầu chấp nhận nhân viên hàn
32TCVN/TC 22/SC 2Công trình giao thông đường bộ
33TCVN/TC 67/SC 7Công trình ngoài khơi
34TCVN/TC 268/SC 1Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh
35TCVN/TC 98/SC 4Cơ sở thiết kế công trình xăng dầu - dầu khí
36TCVN/TC 71/SC 4Cấu kiện bê tông cốt thép
37TCVN/TC 96Cần Cẩu
38TCVN/TC 268Cộng đồng và thành phố bền vững
39TCVN/TC 160/SC 2Cửa sổ và cửa đi
40TCVN/TC/F 6Dinh dưỡng và thức ăn kiêng