Ban soạn thảo Tiêu chuẩn xây dựng

Hiển thị 41 - 60 trong số 175

#Số hiệuTên ban soạn thảoTrưởng banThư ký
   
41TCVN/TC/E 4/SC 1Dây và cáp có bọc cách điện PVC
42TCVN/TC/E 4Dây và cáp điện
43TCVN/TC/F 2Dầu mỡ động vật và thực vật
44TCVN/SC 3- 2000Dấu phù hợp tiêu chuẩn
45TCVN/TC 63Dụng cụ chứa bằng thủy tinh
46TCVN/TC 29Dụng cụ cầm tay
47TCVN/TC 48Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh
48TCVN/TC 157Dụng cụ tránh thai
49TCVN/TC 159Ecgônômi
50TCVN/TC 132Fero
51TCVN/TC/F 4Gia vị và phụ gia thực phẩm
52TCVN/JTC 1/SC 35Giao diện người sử dụng
53TCVN/TC 67/SC 8Giàn khoan cố định
54TCVN/TC 6Giấy và sản phẩm giấy
55TCVN/TC 216Giầy dép
56TCVN/TC 206Gốm cao cấp
57TCVN/TC 165Gỗ kết cấu
58TCVN/TC/E 1/SC 5Hiệu suất năng lượng cho thiết bị lạnh
59TCVN/TC/E 1/SC 1Hiệu suất năng lượng cho thiết bị điện gia dụng
60TCVN/TC 44/SC 10Hàn điện