Dự án:

Tên dự án
Kế hoạch
Kế hoạch năm 2023
Bộ ngành
BỘ XÂY DỰNG
Lĩnh vực
Cơ quan biên soạn / Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia
Viện Khoa học công nghệ xây dựng
Danh sách dự thảo tiêu chuẩn
  • Khoan kích ngầm - Yêu cầu kỹ thuật đối với vỏ ống bê tông cốt thép dùng cho hệ thống thoát nước