Tiêu chuẩn quốc gia

8934000107037 Mã hàng hóa: 10703

Số hiệu

Standard Number

TCVN 9396:2012
Năm ban hành 2012

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Cọc khoan nhồi - Xác định tính đồng nhất của bê tông - Phương pháp xung siêu âm
Tên tiếng anh

Title in English

Bored pile - Determination of homogeneity of concrete - Sonic pulse method
Thay thế cho

Replace

TCXDVN 358:2005
Lịch sử soát xét

History of version

  • TCVN 9396:2012(A - Còn Hiệu lực)
Chỉ số phân loại

By field

91.100.30 - Bêtông và sản phẩm bêtông
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

5.2 - Cấu kiện, kết cấu
Số trang

Page

17
Giá: 100,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp xung siêu âm truyền qua ống. Ngoài ra tiêu chuẩn còn được áp dụng cho các cấu kiện móng bê tông khác nhau có đặt sẵn các ống đo siêu âm như: giếng chìm, tường trong đất, cọc ba - ret và các móng khối bê tông chôn trong đất.
Quyết định công bố

Decision number

3573/QĐ-BKHCN , Ngày 27-12-2012