Tiêu chuẩn quốc gia

8934000107044 Mã hàng hóa: 10704

Số hiệu

Standard Number

TCVN 9397:2012
Năm ban hành 2012

Publication date

Tình trạng A - Còn hiệu lực

Status

Tên tiếng việt

Title in Vietnamese

Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ
Tên tiếng anh

Title in English

Piles - Method of detection of defects by dynamic low-strain testing
Thay thế cho

Replace

TCXDVN 359:2005
Lịch sử soát xét

History of version

  • TCVN 9397:2012(A - Còn Hiệu lực)
Chỉ số phân loại

By field

93.020 - Công việc làm đất. Bào đất. Xây dựng móng. Công trình ngầm
Lĩnh vực chuyên ngành

Specialized field

5.2 - Cấu kiện, kết cấu
Số trang

Page

20
Giá: 100,000 VNĐ

Price

Phạm vi áp dụng

Scope of standard

1.1 Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cọc móng của công trình xây dựng.
1.2 Phương pháp động biến dạng nhỏ được áp dụng để phát hiện khuyết tật trên cọc đơn chế tạo bằng bê tông cốt thép hoặc bằng thép, hạ theo phương thẳng đứng hoặc xiên.
1.3 Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cừ ván thép và cho cọc có trên một mối nối và cọc có đường kính tiết diện lớn hơn 1,5 m.
1.4 Tiêu chuẩn này không áp dụng để đánh giá sức chịu tải của cọc.
CHÚ THÍCH:
1) Độ sâu thí nghiệm kiểm tra trong điều kiện thông thường khoảng 30 lần đường kính cọc. Trong trường hợp một phần thân cọc nằm trong nước hoặc trong đất rất yếu, có thể kiểm tra đến độ sâu lớn hơn.
2) Khi có đủ căn cứ, phương pháp này có khả năng xác định chiều dài cọc và cường độ bê tông thân cọc.
Tiêu chuẩn viện dẫn

Nomative references

Các tài liệu sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi (nếu có).
TCVN 9395:2012, Cọc khoan nhồi-Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.
Quyết định công bố

Decision number

3573/QĐ-BKHCN , Ngày 27-12-2012