Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia

Hiển thị 81 - 100 trong số 175

#Số hiệuTên ban kỹ thuậtTrưởng banThư ký
   
81TCVN/TC 28/SC 1Nhiên liệu lỏng
82TCVN/TC 28/SC 2Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thửLê Cảnh Hòa

Trần Thị Thanh Xuân

83TCVN/TC 28/SC 5Nhiên liệu sinh họcLê Cảnh Hòa

Trần Thị Thanh Xuân

84TCVN/TC/F 1/SC 1Nhân hạt điều
85TCVN/TC 46/SC 9Nhận dạng và mô tả dữ liệu
86TCVN/TC 85Năng lượng hạt nhânLê Văn Hồng

Tạ Hoài Nam

87TCVN/TC/E 13Năng lượng tái tạoNguyễn Đình Quang

Lương Hoàng Anh

88TCVN/TC/F 9/SC 1Nước tinh lọc
89TCVN/TC 11Nồi hơi và bình chịu áp lựcTrương Duy Nghĩa

Đỗ Quang Long

90TCVN/TC 51Palét dùng để vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng phương pháp tải đơn vịNguyễn Trung Sơn

Nguyễn Ngọc Hưởng

91TCVN/TC 134Phân bónNguyễn Xuân Lãng

Trần Thị Thanh Xuân

92TCVN/TC 134/SC 3Phân bón vi sinh vật
93TCVN/TC/F 13Phương pháp phân tích và lấy mẫuTrần Chương Huyến

Phạm Thị Sáng

94TCVN/TC 69/SC 6Phương pháp và kết quả đo
95TCVN/TC 94Phương tiện bảo vệ cá nhânLưu Văn Chúc

Nguyễn Thị Thu Thủy

96TCVN/TC 22Phương tiện giao thông đường bộĐỗ Hữu Đức

Trần Thị Kim Huế

97TCVN/TC 01/SC 2Quy định kỹ thuật về tính chất và loại sản phẩm
98TCVN/TC 44Quá trình hànHà Văn Vui

Nguyễn Ngọc Hưởng

99TCVN/TC 117Quạt Công nghiệpNguyễn Ngọc Chương

Nguyễn Duy Trinh

100TCVN/TC/F 10/SC 1Quả Thanh Long