Ban soạn thảo Tiêu chuẩn xây dựng

Hiển thị 61 - 80 trong số 175

#Số hiệuTên ban soạn thảoTrưởng banThư ký
   
61TCVN/TC 67/SC 7Công trình ngoài khơi
62TCVN/TC 67/SC 8Giàn khoan cố định
63TCVN/TC 68Tài chính Ngân hàng và Tiền tệ
64TCVN/TC 69Ứng dụng các phương pháp thống kê
65TCVN/TC 69/SC 6Phương pháp và kết quả đo
66TCVN/TC 70Động cơ đốt trong
67TCVN/TC 71Bê tông, bê tông cốt thép và bê tông gia cố lực
68TCVN/TC 71/SC 1/ 98Ống bơm bê tông
69TCVN/TC 71/SC 3Sản phẩm bê tông
70TCVN/TC 71/SC 4Cấu kiện bê tông cốt thép
71TCVN/TC 74Xi măng - Vôi
72TCVN/TC 79Kim loại màu và hợp kim của kim loại màu
73TCVN/TC 82Khai khoáng
74TCVN/TC 82/SC 1Thiết bị an toàn mỏ
75TCVN/TC 85Năng lượng hạt nhân
76TCVN/TC 85/SC 1An toàn hạt nhân
77TCVN/TC 85/SC 2Bảo vệ bức xạ
78TCVN/TC 86Máy lạnh và điều hòa không khí
79TCVN/TC 89Ván gỗ nhân tạo
80TCVN/TC 91Chất hoạt động bề mặt