Ban soạn thảo Tiêu chuẩn xây dựng

Hiển thị 81 - 100 trong số 175

#Số hiệuTên ban soạn thảoTrưởng banThư ký
   
81TCVN/TC 28/SC 1Nhiên liệu lỏng
82TCVN/TC 28/SC 2Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử
83TCVN/TC 28/SC 5Nhiên liệu sinh học
84TCVN/TC/F 1/SC 1Nhân hạt điều
85TCVN/TC 46/SC 9Nhận dạng và mô tả dữ liệu
86TCVN/TC 85Năng lượng hạt nhân
87TCVN/TC/E 13Năng lượng tái tạo
88TCVN/TC/F 9/SC 1Nước tinh lọc
89TCVN/TC 11Nồi hơi và bình chịu áp lực
90TCVN/TC 51Palét dùng để vận chuyển hàng hóa, vật liệu bằng phương pháp tải đơn vị
91TCVN/TC 134Phân bón
92TCVN/TC 134/SC 3Phân bón vi sinh vật
93TCVN/TC/F 13Phương pháp phân tích và lấy mẫu
94TCVN/TC 69/SC 6Phương pháp và kết quả đo
95TCVN/TC 94Phương tiện bảo vệ cá nhân
96TCVN/TC 22Phương tiện giao thông đường bộ
97TCVN/TC 01/SC 2Quy định kỹ thuật về tính chất và loại sản phẩm
98TCVN/TC 44Quá trình hàn
99TCVN/TC 117Quạt Công nghiệp
100TCVN/TC/F 10/SC 1Quả Thanh Long