Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất

Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất

Đăng ngày: 11:24 25-08-2023

Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến (sau đây gọi tắt là Dự thảo) và lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động (lần 2).

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Đăng ngày: 15:22 24-07-2023

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn

Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn

Đăng ngày: 15:36 04-11-2021

Tại cơ quan Bộ Xây dựng, Ban Chỉ đạo Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư (QCVN 04:2021/BXD)

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư (QCVN 04:2021/BXD)

Đăng ngày: 11:37 20-10-2021

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 03/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2021/BXD)

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình (QCVN 06:2021/BXD)

Đăng ngày: 11:36 20-10-2021

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã có Thông tư 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Thông tư Ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ

Thông tư Ban hành Quy chuẩn QCVN 11:2018/BQP quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vật liệu nổ

Đăng ngày: 10:48 04-01-2019

Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn về kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom.

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTHXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với thang máy gia đình

Thông tư 15/2018/TT-BLĐTHXH quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động đối với thang máy gia đình

Đăng ngày: 16:50 29-10-2018

Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Thang máy gia đình.

GÓP Ý QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

GÓP Ý QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ

Đăng ngày: 10:35 07-04-2018

Vừa qua, tại Khu Thí Nghiệm Biên Hoà – QUATEST 3 đã diễn ra buổi thảo luận đi đến thống nhất cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định theo QCVN 4:2009/

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Thực hiện Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2017 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Nằm trong khuôn khổ chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của Doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”,