Tiêu chuẩn quốc gia TCVN

Nghiệm thu nhiệm vụ soát xét TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Nghiệm thu nhiệm vụ soát xét TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Đăng ngày: 15:30 04-11-2021

Bộ Xây dựng họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Soát xét TCVN 4085:2011 “Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”, mã số TC 09-19, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực h

Hoạt động Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

Tổ Công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng: Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư xây dựng

Tổ Công tác đặc biệt của Bộ Xây dựng: Tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư xây dựng

Đăng ngày: 11:24 20-10-2021

Ngày 21/8/2021, Thứ trưởng Lê Quang Hùng - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tại các tỉnh phía Nam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Tổ công tác.