Tiêu chuẩn quốc gia TCVN

Nghiệm thu các dự thảo TCVN do Hiệp hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện

Nghiệm thu các dự thảo TCVN do Hiệp hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện

Đăng ngày: 08:15 02-06-2021

Ngày 11/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu hai dự thảo TCVN do các nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện, bao gồm TCVN Chiếu sáng đường hầm đô thị và TCVN Soát xét TCXD 16 : 1986

Hoạt động Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ GĂNG TAY CAO SU LATEX CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN THẤP SỬ DỤNG MỘT LẦN DÙNG TRONG Y TẾ - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN VỀ GĂNG TAY CAO SU LATEX CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN THẤP SỬ DỤNG MỘT LẦN DÙNG TRONG Y TẾ - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Đăng ngày: 08:49 01-06-2021

Triển khai kế hoạch xây dựng TCVN năm 2021,  Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia  TCVN/TC45 Cao su và sản phẩm cao su đang tiến hành xây dựng các dự thảo TCVN

Quyết định, văn bản công bố mới

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021

Đăng ngày: 13:41 09-06-2021

Quy định mới về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet; điều kiện hoạt động của trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm; tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng thông tin bảo hiểm của mình...