Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ năm 2018

Đăng ngày: 10:35 07-04-2018

Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam thông báo về kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo thuộc Chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng trong năm 2018.

Căn cứ Thuyết minh đã được phê duyệt Nhiệm vụ Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế cho các thành viên ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia và các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa của các Bộ, ngành, doanh nghiệp năm 2018, Mã số 03-2018/TC-DA1, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam sẽ triển khai tổ chức các khóa đào tạo cụ thể sau:

1. Khóa Đào tạo nâng cao năng lực tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế IEC: 01 khóa cho 40 người, 3 ngày, tại Hà Nội. Giảng viên nước ngoài.

2. Khóa Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho Thư ký BKT TCQG: 01 khóa cho 40 người, 3 ngày, tại Hà Nội. Giảng viên trong nước.

3. Khóa Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế cho cán bộ làm công tác tiêu chuẩn hóa tại các bộ, ngành: 02 khóa, 30 người/khóa, 3 ngày, tại Hà Nội. Giảng viên trong nước.

4. Khóa đào tạo nghiệp vụ TCH theo hình thức e-learning: đối tượng mở rộng cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp quan tâm.

Học viên tham dự các khóa đào tạo sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho việc tham gia vào hoạt động tiêu chuẩn hóa quốc gia, quốc tế. Học viên hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Tải phiếu đăng ký tại đây.

Thông tin chi tiết về các khóa học, mời liên hệ:

Phòng Nghiệp vụ TCCL, Viện TCCL VN, số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 37567110  Fax: 024 38361771  Email: htqt@vsqi.gov.vn

Cùng chuyên mục