DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 7.2023

Đăng ngày: 15:39 28-07-2023

Tiêu chuẩn công bố

1) Ngày 17/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1532/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11820-6:2023,Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế – Phần 6: Đê chắn sóng,

 

2) Ngày 18/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1535/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 1078:2023,Phân lân nung chảy,2023-7-18, 1535/QĐ-BKHCN

 

3) Ngày 17/7/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1538/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 25 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13648:2023,Chuồng nuôi cá sấu nước ngọt  Yêu cầu kỹ  thuật ,

TCVN 13649:2023,Gỗ nhựa composite  Phương pháp thử  tính chất cơ học và vật lý,

TCVN 13650:2023,Nhiên liệu sinh học rắn  Xác định chiều dài và đường kính viên nén gỗ,

TCVN 13651:2023,Nhiên liệu sinh học rắn  Xác định mật độ khối,

TCVN 13652:2023,Nhiên liệu sinh học rắn  Xác định hàm lượng tro,

TCVN 13653:2023,Nhiên liệu sinh học rắn  Xác định nhiệt lượng,

TCVN 13704:2023,Chế phẩm bảo quản gỗ  Xác định hiệu lực phòng chống xén tóc gỗ khô Stromatium longicorne newnam  Phương pháp trong phòng thí nghiệm,

TCVN 13705:2023,Chế phẩm bảo quản gỗ  Xác định khả năng chống chịu nấm mốc gây hại trên bề mặt  Phương pháp trong phòng thí nghiệm,

TCVN 13706:2023,Gỗ sấy  Phân hạng theo mức chênh lệch độ ẩm,

TCVN 13707-1:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 1: Xác định độ ẩm cho các phép thử vật lý và cơ học,

TCVN 13707-2:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 1: Xác định khối lượng riêng cho các phép thử vật lý và cơ học,

TCVN 13707-3:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 3: Xác định độ bền uốn tĩnh,

TCVN 13707-4:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 4: Xác định môđun đàn hồi uốn tĩnh,

TCVN 13707-5:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 5: Xác định độ bền nén vuông góc với thớ,

TCVN 13707-6:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 6: Xác định độ bền kéo song song với thớ,

TCVN 13707-7:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 7: Xác định độ bền kéo vuông góc với thớ,

TCVN 13707-8:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 8: Xác định độ bền cắt song song với thớ,

TCVN 13707-10:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 10:   Xác định độ bền uốn va đập,

TCVN 13707-11:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 11: Xác định độ cứng va đập,

TCVN 13707-12:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 12: Xác định độ cứng tĩnh,

TCVN 13707-13:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 13: Xác định độ co rút theo phương xuyên tâm và phương tiếp tuyến,

TCVN 13707-14:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 14: Xác định độ co rút thể tích,

TCVN 13707-15:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 15: Xác định độ giãn nở theo phương xuyên tâm và phương tiếp tuyến,

TCVN 13707-16:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 16: Xác định độ giãn nở thể tích,

TCVN 13707-17:2023,Tính chất vật lý và cơ học của gỗ  Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên  Phần 17: Xác định độ bền nén song song với thớ,

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục