Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện

Đăng ngày: 15:38 28-07-2023

Ngày 26/7/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu chế tạo sợi gốm từ tro bay nhiệt điện thay thế amiang trắng trong sản xuất tấm lợp”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Nguyễn Quang Minh - Phó Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

 

Quang cảnh cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, PGS.TS. Tạ Ngọc Dũng cho biết, mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm nghiên cứu chế tạo sợi gốm từ nguyên liệu chính là tro bay nhiệt điện Việt Nam.

Để thực hiện Nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực trạng phát sinh tro bay ở các nhà máy nhiệt điện Việt Nam. Từ đó xác định một số nhà máy nhiệt điện mang tính điển hình để lựa chọn loại tro bay sẽ nghiên cứu, đảm bảo tính khả thi và tính ứng dụng. Tiếp đó, nhóm triển khai các bước chế tạo thủy tinh từ tro bay đã chọn, đây chính là sản phẩm trung gian quyết định khả năng tạo sợi và các tính chất hóa học của sợi sau này.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm hoàn thành các sản phẩm của đề tài, trong đó có đề xuất Quy trình sản xuất sợi gốm từ tro bay nhiệt điện ở quy mô phòng thí nghiệm và đã sản xuất được 5kg sợi gốm. Qua quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã đúc kết: có thể sử dụng tro bay nhiệt điện than làm nguyên liệu để sản xuất sợi gốm. Do kinh phí và thời gian hạn hẹp, nhóm nghiên cứu chưa có điều kiện trực tiếp thử nghiệm tối ưu trên hệ thống thiết bị tạo bông/sợi, nên chưa có điều kiện tối ưu hóa các thông số, từ bài phối liệu, nhiệt độ nấu tới kích thước sợi. Do đó, nhóm kiến nghị Bộ xây dựng cho phép xây dựng nhiệm vụ triển khai bước tiếp theo để có được kết quả tối ưu, sớm áp dụng vào thực tiễn.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá cao công sức của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm Nhiệm vụ. Báo cáo tổng kết được trình bày rõ ràng, mạch lạc, theo đúng đề cương Nhiệm vụ đã được phê duyệt và đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, theo đề xuất của một số thành viên Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần xem xét, điều chỉnh tên Nhiệm vụ thành “Nghiên cứu chế tạo sợi gốm từ tro bay nhiệt điện” để đảm bảo phù hợp với thuyết minh đề cương Nhiệm vụ. Ngoài ra, nhóm cũng cần bổ sung một số phương pháp nghiên cứu phù hợp; rà soát, chỉnh sửa, bố cục nội dung Báo cáo tổng kết hài hòa, hợp lý hơn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Quang Minh tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến và đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện các sản phẩm Nhiệm vụ để trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Cùng chuyên mục