Hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình

Đăng ngày: 10:09 31-07-2023

Sáng ngày 28/07/2023, tại trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn cháy cho nhà và công trình, nhằm lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với dự thảo này. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường và TS. Nguyễn Hồng Hải - Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) đồng chủ trì hội thảo.


Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường Vũ Ngọc Anh phát biểu khai mạc hội thảo

Dự thảo sửa đổi QCVN 06:2022/BXD do Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an Hà Nội phối hợp biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, Bộ Xây dựng ban hành.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Vũ Ngọc Anh cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về phòng cháy chữa cháy, Bộ Xây dựng đã tổ chức rà soát các vướng mắc liên quan đến các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy cho nhà và công trình, đặc biệt là QC 06. Bộ Xây dựng đã phối hợp cùng Bộ Công an tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo, bằng nhiều hình thức như trực tuyến, trực tiếp, nhằm tổng hợp các kiến nghị, các ý kiến phản hồi, nắm bắt việc áp dụng QCVN 06:2022/BXD vào thực tiễn. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường căn cứ vào thực tế và kinh nghiệm thực tiễn để tiến hành soát xét, sửa đổi QC 06 theo hướng vừa đảm bảo tính chân thực, khách quan, vừa giải quyết hiệu quả vấn đề an toàn cháy cho nhà và công trình.


Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng Nguyễn Hồng Hải phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia thuộc các cơ quan chuyên môn Bộ Xây dựng đã trình bày một số nội dung trong dự thảo sửa đổi QCVN 06:2022/BXD, đồng thời giới thiệu dự thảo tiêu chuẩn về thiết kế an toàn cháy cho nhà riêng lẻ.

Đại diện Viện Khoa học Công nghệ xây dựng, TS. Cao Duy Khôi cho biết, căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ, quyết định số 516/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ đột xuất và căn cứ vào các ý kiến thực tiễn xuất phát từ nhiều góc độ kinh tế, xã hội, các cơ quan chuyên môn đã tổ chức xin ý kiến rộng rãi, sau đó tập hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện hồ sơ thẩm định để ban hành bản dự thảo sửa đổi QCVN 06:2022/BXD. Các nội dung được soát xét, sửa đổi chủ yếu liên quan đến các khía cạnh về điều chỉnh phạm vi áp dụng; bổ sung các quy định về pháp lý và kỹ thuật, các tài liệu viện dẫn, tiêu chí đánh giá để người thiết kế có thể thiết kế an toàn cháy gắn với điều kiện cụ thể của công trình (thiết kế theo công năng), cải tạo sửa chữa và các nội dung kỹ thuật khác về thoát nạn, ngăn cháy lan, chữa cháy, kết cấu, bảo vệ chống khói, khoang cháy và số tầng cao…

Tại hội thảo, TS. Đào Tiến Ngọc (Viện Kiến trúc Quốc gia) đã giới thiệu nội dung thiết kế phòng cháy trong dự thảo tiêu chuẩn “Nhà ở riêng lẻ - yêu cầu chung về thiết kế”. Theo đó, trong dự thảo tiêu chuẩn này có các quy định chung cho thiết kế đảm bảo an toàn cháy cho nhà riêng lẻ, các yêu cầu về sử dụng vật liệu, an toàn thoát nạn (đường thoát nạn, lối ra thoát nạn, lối ra khẩn cấp…), ngăn cháy lan, ngăn khói và yêu cầu cụ thể về phương tiện, hệ thống phòng cháy chữa cháy cho nhà riêng lẻ.


Toàn cảnh hội thảo

Các ý kiến đóng góp của các chuyên gia được Ban Tổ chức hội thảo ghi nhận, nghiêm túc tiếp thu nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo sửa đổi QCVN 06:2022/BXD cho phù hợp điều kiện thực tiễn. Theo Ban Tổ chức hội thảo, dự thảo sẽ tiếp tục được lấy ý kiến rộng rãi trong thời gian tới.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục