Danh mục tiêu chuẩn quốc tế JIS công bố trong tháng 2 năm 2019

Đăng ngày: 11:05 15-02-2019

JISC (Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản), Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Nhật Bản, đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển các tiêu chuẩn ở Nhật Bản bao gồm một loạt các sản phẩm và công nghệ từ robot đến chữ tượng hình. JISC cũng chịu trách nhiệm về sự đóng góp ngày càng tăng của Nhật Bản trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế thông qua công việc của mình với Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC).

JIS A 1487:18 (E)  Test method of thermal transmission properties for vacuum insulated building components

JIS A 4420:18 (R)  Components for kitchen equipments

JIS B 2420-1:18 (E)  Micro O-rings -- Part 1: Dimensions, sizes and measuring methods

JIS B 2809:18 (R)  U-bolt wire rope grips

JIS G 4317:18 (R)  Hot-formed stainless steel sections

JIS G 5705:18 (R)  Malleable iron castings

JIS K 0110:18 (E)  Methods for determination of dinitrogen monoxide in flue gas

JIS S 0012:18 (R)  Accessible design -- Accessibility requirements for consumer products

JIS T 8151:18 (R)  Particulate respirators

(Nguồn: jsa.or.jp)

Cùng chuyên mục