Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 10 năm 2021

Đăng ngày: 11:31 20-10-2021

Tiêu chuẩn mới ban hành

1) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4014/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13108-1:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 1: Thử công suất của trục trích công suất,

TCVN 13108-2:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 2: Khả năng nâng của cơ cấu treo ba điểm phía sau,

TCVN 13108-3:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 3: Đường kính quay vòng và đường kính thông qua,

TCVN 13108-9:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 9: Thử công suất ở thanh kéo móc,

TCVN 13108-10:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 10: Công suất thủy lực ở mặt tiếp nối máy kéo và công cụ,

TCVN 13108-13:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 13: Từ vựng và báo cáo thử,

TCVN 6817-1:2020, Máy kéo nông nghiệp – Yêu cầu, phương pháp thử và chỉ tiêu nghiệm thu đối với tầm quan sát của người lái – Phần 1: Tầm quan sát phía trước,

TCVN 6817-2:2020, Máy kéo nông nghiệp – Yêu cầu, phương pháp thử và chỉ tiêu nghiệm thu đối với tầm quan sát của người lái – Phần 2: tầm quan sát phía bên và phía sau ,

TCVN 13069:2020, Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp – Các loại cơ bản – Từ vựng,

TCVN 13070:2020, Máy lâm nghiệp - Máy bánh hơi chuyên dụng - Từ vựng, phương pháp thử tính năng và chỉ tiêu đối với hệ thống phanh,

 

2) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4038/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 17 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 2682:2020, Xi măng poóc lăng,

TCVN 5730:2020, Sơn Alkyd,

TCVN 6068:2020, Xi măng poóc lăng - Phương pháp xác định độ nở sulfat tiềm tàng,

TCVN 6260:2020, Xi măng poóc lăng hỗn hợp,

TCVN 8652:2020, Sơn tường dạng nhũ tương,

TCVN 12646:2020, Sen vòi vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật chung cho lớp mạ điện Ni-Cr,

TCVN 12647:2020, Bệ xí xổm,

TCVN 12648:2020, Thiết bị vệ sinh - Chậu rửa - Yêu cầu tính năng và phương pháp thử,

TCVN 12649:2020, Bệ xí bệt và bộ bệ xí bệt có bẫy nước tích hợp,

TCVN 12650:2020, Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu về chất lượng của thiết bị sứ vệ sinh,

TCVN 12651:2020, Bồn tiểu nam treo tường - Yêu cầu chức năng và phương pháp thử,

TCVN 12652:2020, Bồn tiểu nữ - Yêu cầu chức năng và phương pháp thử,

TCVN 13109:2020, Sơn bột gốc xi măng,

TCVN 13110:2020, Sơn và vecni - Lớp phủ bột hữu cơ cho sản phẩm thép xây dựng mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ kẽm khô,

TCVN 13111:2020, Chất dẻo xốp cứng - Sản phẩm cách nhiệt dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 13112:2020, Chất dẻo xốp - Xác định đặc tính cháy theo phương ngang của mẫu thử nhỏ khi tiếp xúc với ngọn lửa nhỏ,

TCVN 13113:2020, Gạch ốp lát - Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn,

 

3) Ngày 17/11/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3171/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 7 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 2640:2020, Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định chỉ số khúc xạ,

TCVN 6125:2020, Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định hàm lượng tạp chất không tan,

TCVN 6312:2020, Dầu ôliu và dầu bã ôliu,

TCVN 9676:2020, Dầu mỡ động vật và thực vật –  Xác định hàm lượng sterol tổng số bằng phương pháp enzym ,

TCVN 13020:2020, Dầu cá,

TCVN 13021:2020, Dầu mỡ động vật và thực vật – Xác định triglycerid – Phương pháp sắc ký khí ,

TCVN 13022:2020, Chất béo chứa butterfat – Xác định axit butyric – Phương pháp sắc ký khí ,

 

4) Ngày 10/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3443/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6141:2020, Ống nhựa nhiệt dẻo – Bảng độ dày thông dụng của thành ống,  

TCVN 6150-1:2020, Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Đường kính ngoài danh nghĩa và áp suất danh nghĩa – Phần 1:  Dãy thông số theo hệ mét,

TCVN 7093-1:2020, Ống nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng – Kích thước và dung sai – Phần 1:  Dãy thông số theo hệ mét,

TCVN 7434-1:2020, Ống nhựa nhiệt dẻo – Xác định tính chất kéo – Phần 1: Phương pháp thử chung,

TCVN 7434-3:2020, Ống nhựa nhiệt dẻo – Xác định tính chất kéo – Phần 3:  Ống polyolefin,

TCVN 12724-1:2020, Ống nhựa nhiệt dẻo để vận chuyển chất lỏng – Xác định độ bền va đập con lắc bằng phương pháp Charpy – Phần 1: Phương pháp thử chung,

TCVN 12724-2:2020, Ống nhựa nhiệt dẻo để vận chuyển chất lỏng – Xác định độ bền va đập con lắc bằng phương pháp Charpy – Phần 2: Điều kiện thử cho ống làm từ vật liệu khác nhau,

TCVN 12725:2020, Ống và mối nối poly(vinyl clorua) không hoá dẻo định hướng (PVC-O) để vận chuyển nước trong điều kiện có áp suất – Yêu cầu kỹ thuật,

TCVN 12726:2020, Ống và phụ tùng bằng chất dẻo – Quy trình hàn nối nung chảy đối đầu đối với hệ thống ống polyetylen (PE),

TCVN 12727:2020, Ống và phụ tùng bằng chất dẻo – Hệ số giảm áp đối với hệ thống đường ống polyetylen để sử dụng ở nhiệt độ trên 20 oC,

 

5) Ngày 25/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3755/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12949:2020, Chất thải - Hướng dẫn lập kế hoạch chung lấy mẫu chất thải,

TCVN 12950:2020, Chất thải - Hướng dẫn về lấy mẫu tổ hợp và mẫu phụ hiện trường áp dụng cho các hoạt động quản lý chất thải môi trường ,

TCVN 12951:2020, Chất thải - Hướng dẫn về cách thức lấy mẫu các chất thải không đồng nhất,

TCVN 12952:2020, Chất thải - Lấy mẫu với thiết bị lấy mẫu chất thải lỏng tổng hợp (COLIWASA),

TCVN 12953:2020, Chất thải - Lấy mẫu đại diện để quản lý chất thải và môi trường bị nhiễm bẩn,

TCVN 12954:2020, Chất thải - Lấy mẫu chất lỏng trong hoạt động quản lý chất thải bằng cách sử dụng bơm nhu động,

TCVN 12955:2020, Chất thải - Thực hành lấy mẫu chất thải từ đường ống và điểm xả thải khác,

TCVN 12956:2020, Chất thải - Phương pháp chiết tuần tự theo mẻ chất thải bằng nước,

TCVN 12957:2020, Chất thải rắn - Chiết tách chất thải rắn bằng nước,

TCVN 12958:2020, Chất thải rắn - Chiết tách chất thải rắn của quá trình khai khoáng và luyện kim bằng nước,

 

6) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 3955/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13054-1:2020, Công nghệ thông tin - Tính toán mây - Khung cam kết mức dịch vụ - Phần 1: Tổng quan và các khái niệm,

TCVN 13054-3:2020, Công nghệ thông tin - Tính toán mây - Khung cam kết mức dịch vụ - Phần 3: Các yêu cầu phù hợp lỗi,

TCVN 13055:2020, Công nghệ thông tin - Tính toán đám mây - Tính liên tác và tính khả chuyển,

TCVN 13056:2020, Công nghệ thông tin - Tính toán đám mây - Các thiết bị và dịch vụ mây: Luồng dữ liệu, hạng mục dữ liệu và sử dụng dữ liệu,

 

7) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4015/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12971:2020, Mỹ phẩm – Phương pháp phân tích – Các nitrosamin: Phát hiện và xác định N-nitrosodietanolamin (NDELA) bằng HPLC-MS-MS, 2020-12-31, 4015/QĐ-BKHCN

TCVN 12972-1:2020, Mỹ phẩm ‒ Hướng dẫn định nghĩa kỹ thuật và tiêu chí đối với sản phẩm và thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ ‒ Phần 1: Định nghĩa đối với thành phần,

TCVN 12972-2:2020, Mỹ phẩm ‒ Hướng dẫn định nghĩa kỹ thuật và tiêu chí đối với các thành phần mỹ phẩm tự nhiên và hữu cơ ‒ Phần 2: Các tiêu chí đối với các thành phần và sản phẩm,

TCVN 12973:2020, Vi sinh vật ‒ Mỹ phẩm – Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO về vi sinh vật mỹ phẩm,

TCVN 12974:2020, Mỹ phẩm – Vi sinh vật – Phát hiện E.coli,

TCVN 12975:2020, Mỹ phẩm – Bao gói và ghi nhãn,

TCVN 12976:2020, Mỹ phẩm – Thực hành sản xuất tốt (GMP) – Hướng dẫn thực hành sản xuất tốt,

 

8) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4017/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 2102:2020, Sơn và vecni - Phương pháp so sánh trực quan màu sắc, 

TCVN 5670:2020, Sơn và vecni - Tấm chuẩn để thử ,

TCVN 9762:2020, Sơn và vecni – Xác định ảnh hưởng của nhiệt ,

TCVN 12987:2020, Sơn và vecni - Phép thử uốn (trục hình côn),

TCVN 12988-1:2020, Sơn và vecni - Xác định độ mài mòn - Phần 1: Phương pháp với bánh xe phủ giấy nhám và tấm mẫu thử quay,

TCVN 12988-2:2020, Sơn và vecni - Xác định độ mài mòn - Phần 2: Phương pháp với bánh xe cao su mài mòn và tấm mẫu thử quay,

TCVN 12988-3:2020, Sơn và vecni - Xác định độ mài mòn - Phần 3: Phương pháp với bánh xe phủ giấy nhám và tấm mẫu thử xoay chiều tuyến tính,  

 

9) Ngày 31/12/2020, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 4014/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13108-1:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 1: Thử công suất của trục trích công suất,  

TCVN 13108-2:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 2: Khả năng nâng của cơ cấu treo ba điểm phía sau,

TCVN 13108-3:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 3: Đường kính quay vòng và đường kính thông qua,

TCVN 13108-9:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 9: Thử công suất ở thanh kéo móc,

TCVN 13108-10:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 10: Công suất thủy lực ở mặt tiếp nối máy kéo và công cụ,

TCVN 13108-13:2020, Máy kéo nông nghiệp – Phương pháp thử – Phần 13: Từ vựng và báo cáo thử,

TCVN 6817-1:2020, Máy kéo nông nghiệp – Yêu cầu, phương pháp thử và chỉ tiêu nghiệm thu đối với tầm quan sát của người lái –
Phần 1: Tầm quan sát phía trước,

TCVN 6817-2:2020, Máy kéo nông nghiệp – Yêu cầu, phương pháp thử và chỉ tiêu nghiệm thu đối với tầm quan sát của người lái – Phần 2: tầm quan sát phía bên và phía sau ,

TCVN 13069:2020, Máy kéo và máy dùng trong nông lâm nghiệp – Các loại cơ bản – Từ vựng,

TCVN 13070:2020, Máy lâm nghiệp - Máy bánh hơi chuyên dụng - Từ vựng, phương pháp thử tính năng và chỉ tiêu đối với hệ thống phanh,

 

10) Ngày 15/04/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 853/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13254:2021, Máy biến áp phân phối – Mức hiệu suất năng lượng cao và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng,

 

11) Ngày 15/04/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 852/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8251:2021 , Thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử,

TCVN 13255:2021, Bình đun nước nóng thông minh – Hiệu suất năng lượng,

 

12) Ngày 19/04/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 875/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7795:2021, Biệt thự du lịch – Xếp hạng,

 

13) Ngày 19/04/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 876/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13318:2021, Thiết bị thể dục dụng cụ – Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử,

TCVN 13319:2021, Thiết bị thể dục dụng cụ – Bục nhảy chống – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13320:2021, Thiết bị thể dục dụng cụ – Lưới bật – Yêu cầu về chức năng và an toàn, phương pháp thử,

 

14) Ngày 19/04/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 877/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13257-1:2021, Dịch vụ danh mục dữ liệu không gian địa lý - Phần 1: Mô hình chung,

TCVN 13257-2:2021, Dịch vụ danh mục dữ liệu không gian địa lý - Phần 2: Liên kết giao thức HTTP,

 

15) Ngày 19/04/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 878/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13260:2021, Phòng cháy chữa cháy - Bình chữa cháy mini - Yêu càu kỹ thuật và phương pháp thử, 

TCVN 13261:2021, Phòng cháy chữa cháy - Lăng chữa cháy phun cầm tay - Yêu càu kỹ thuật và phương pháp thử,

 

16) Ngày 28/04/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1000/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13317-1:2021, Thiết bị bảo vệ trong võ thuật ─ Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử, 2021-28-04, 1000/QĐ-BKHCN

TCVN 13317-2:2021, Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 2: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ mu bàn chân, bảo vệ cẳng chân và bảo vệ cẳng tay,

TCVN 13317-3:2021, Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 3: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ thân người (giáp ngực),

TCVN 13317-4:2021, Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 4: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ đầu,

TCVN 13317-5:2021, Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 5: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử
đối với thiết bị bảo vệ bộ phận sinh dục và thiết bị bảo vệ vùng bụng,

TCVN 13317-6:2021, Thiết bị bảo vệ trong võ thuật - Phần 6: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ ngực của nữ,

TCVN 13317-7:2021, Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 7: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử
đối với thiết bị bảo vệ bàn tay và bảo vệ bàn chân,

 

17) Ngày 05/05/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1087/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13264:2021, Ứng dụng đường sắt - Hệ thống hãm _ Bảo vệ chống trượt bánh xe,

 

18) Ngày 05/05/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1088/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13316-1:2021, Phòng cháy chữa cháy - Xe ô tô chữa cháy - Phần 1: Yêu cầu chung và phương pháp thử,  

 

19) Ngày 05/05/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1089/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13322:2021, Du lịch và các dịch vụ liên quan - Du lịch công nghiệp - Yêu cầu dịch vụ,  

 

20) Ngày 05/05/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1091/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 9250:2021, Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu hạ tâng kỹ thuật viễn thông, 2021-05-5, 1091/QĐ-BKHCN

 

21) Ngày 05/05/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1092/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 12187-6:2021, Thiết bị bể bơi - Phần 6: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với ván quay vòng,

TCVN 12187-7:2021, Thiết bị bể bơi – Phần 7: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với cầu môn bóng nước,

TCVN 12187-10:2021, Thiết bị bể bơi - Phần 10: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với cầu nhảy cứng, cầu nhảy mềm và các thiết bị liên quan,

TCVN 12187-11:2021, Thiết bị bể bơi - Phần 11: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với sàn bể bơi di động và vách ngăn di động,

22) Ngày 05/05/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1346/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13321-1:2021, Thảm thể thao – Phần 1: Yêu cầu an toàn đối với thảm thể dục dụng cụ

TCVN 13321-2:2021, Thảm thể thao – Phần 2: Yêu cầu an toàn đối với thảm nhảy cao và nhảy sào,

TCVN 13321-3:2021 , Thảm thể thao – Phần 3: Yêu cầu an toàn đối với thảm Judo,

TCVN 13321-4:2021, Thảm thể thao – Phần 4: Xác định độ hấp thụ lực va đập,

TCVN 13321-5:2021, Thảm thể thao – Phần 5: Xác định độ ma sát mặt đế,

TCVN 13321-6:2021, Thảm thể thao – Phần 6: Xác định độ ma sát mặt trên,

TCVN 13321-7:2021, Thảm thể thao – Phần 7: Xác định độ cứng tĩnh,

 

23) Ngày 05/05/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1347/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13323:2021, Thiết bị leo núi ─ Phanh chống ─ Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

TCVN 13324:2021, Thiết bị leo núi ─ Đầu nối ─ Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13325:2021, Thiết bị leo núi – Neo ma sát – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13326:2021, Thiết bị leo núi – Dây treo – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13327:2021, Thiết bị leo núi – Ròng rọc – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

TCVN 13328:2021, Thiết bị leo núi – Mũ bảo hiểm cho người leo núi – Yêu cầu an toàn và phương pháp thử,

 

24) Ngày 08/06/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1499/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 44 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13277:2021, Thực phẩm - Xác định hoạt độ α-amylase bằng phương pháp quang phổ

TCVN 13278:2021, Thực phẩm - Xác định hoạt độ cellulase có khả năng đường bằng phương pháp thủy phân giấy lọc,

TCVN 13279:2021, Thực phẩm - Xác định hoạt độ papain bằng phương pháp quang phổ,

TCVN 13280:2021, Thức ăn chăn nuôi - Xác định khả năng phân giản protein của pepsin trong sản phẩm thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật bằng phương pháp lọc,

TCVN 13281:2021, Thực phẩm - Xác định hàm lượng furctian bằng phương pháp enzym - quang phổ,

TCVN 13282:2021, Sản phẩm ngũ cốc xác định hàm lượng tinh bột tổng số bằng phương pháp quang phổ sau khi thủy phân bằng amyloglucosidase và  α-amylase ,

TCVN 13283:2021, Thực phẩm - Xác định hàm lượng chlorophyII tổng số bằng phương pháp quang phổ,

TCVN 13284:2021, Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa lô hội (Aloe vera) - Xác định hàm lượng aloin và aloe-emodin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,

TCVN 13277:2021, Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa Hyoericum perforatum - Xác định hàm lượng hypericin và pseudohypericin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC),

TCVN 13286:2021, Chế phẩm enzym - Xác định hoạt độ glucoamylase bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử,

TCVN 13287:2021, Tinh bột và nguyên liệu thực vật - Xác định hàm lượng tinh bột bền bằng phương pháp thủy phân enzym,

TCVN 13288:2021, Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Xác định hàm lượng chondroitin sulfat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV sau khi thủy phân bằng enzym,

TCVN 13289:2021, Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em và người lớn - Xác định hàm lượng cholin bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng - hai lần khối phổ,

TCVN 13290:2021, Sữa công thức dành cho trẻ em - Xác định thành phần whey protein bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC),

TCVN 13291:2021, Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và người lớn - Xác định hàm lượng tryptophan tổng số bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) sau khi thủy phân bằng enzym,

TCVN 13292:2021, Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe  chứa nghệ vàng (Curcuma longa) - Xác định hàm lượng curcurminoid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector UV-Vis,

TCVN 13293:2021, Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa Withania somifera - Xác định hàm lượng các withanolide bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC),

TCVN 13294:2021, Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa ba gạc hoa đỏ (Rauwolfia serpentina) - Xác định hàm lượng reserpine và rescinnamine bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC),

TCVN 13295:2021, Cacao và sản phẩm cacao - Xác định hàm lượng flavanol procyanidin bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng (UPLC),

TCVN 13296:2021, Cacao và sản phẩm cacao - Xác định hàm lượng đồng quan của catechin và epicatechin bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng (UPLC),

TCVN 13297:2021, Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa Mitragyna speciosa - Xác định hàm lượng Mitragynin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV,

TCVN 13298:2021, Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn - Xác định hàm lượng lutein và beta-caroten bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng pha đả (RP-UPLC),

TCVN 13299:2021, Sữa công thức dạng bột cho trẻ sơ sinh - Xác định hàm lượng whey protein bằng phương pháp điện di mao quản,

TCVN 13300:2021, Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh - Xác định hàm lượng natri fluoroacetat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao-hai lần khối phổ (HPLC-MS/MS),

TCVN 13301:2021, Sản phẩm dinh dưỡng dạng bột - Xác định hàm lượng monofluoroacetat bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng-hai lần khối phổ có tạo dẫn xuất với 2-nitrophenylhydrazin,

TCVN 13302:2021, Thực phẩm - Nhận biết protein sữa bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao-hai lần khối phổ (HPLC-MS/MS),

TCVN 13303:2021, Thực phẩm - Định lượng gluten trong các sản phẩm ngô bằng phương pháp que thử sắc ký miễn dịch R5,

TCVN 13304:2021, Gia vị có nguồn gốc thực vật - Xác định hàm lượng tanin bằng phương pháp chuẩn độ,

TCVN 13305:2021, Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn - Xác định hàm lượng float tổng số bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng-hai lần khối phổ (UPLC-MS/MS),

TCVN 13306:2021, Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện Cyclospora spp, và Cryptosporidium spp. - Phân lập và xác định bằng phân tích trên kính hiển vi và phản ứng chuỗi polymerase (PCR),

TCVN 13307:2021, Đánh giá sinh học đối với hóa chất - Thử nghiệm độc cấp tính qua đường miệng,

TCVN 13308:2021, Đánh giá sinh học đối với hóa chất - Thử nghiệm độc cấp tính qua đường hô hấp,

TCVN 13309:2021, Nước uống - Xác định dư lượng diquat và paraquat bằng phương pháp sắc ký lỏng sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector UV,

TCVN 13310:2021, Nước uống - Xác định dư lượng glyphosat bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao sử dụng detector huỳnh quang,

TCVN 13311:2021, Phomat - Xác định hàm lượng titan bằng phương pháp quang phổ,

TCVN 13312:2021, Thực phẩm - Xác định hàm lượng các axit amin có chứa lưu huỳnh bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion,

TCVN 13313:2021, Thực phẩm - Xác định hàm lượng axit béo bằng phương pháp sắc ký khí,

TCVN 13314:2021, Thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng hydrocacbon thơm đa vòng bằng phương pháp sắc ký khí-khối phổ,

TCVN 13315-1:2021, Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phần 1: Phương pháp real-time PCR định lượng để phát hiện sự kiện chuyển gen MON 863 ở ngô,

TCVN 13315-2:2021, Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phần 2: Phương pháp real-time PCR định lượng để phát hiện sự kiện chuyển gen MON 89034 ở ngô,

TCVN 13315-3:2021, Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phần 4: Phương pháp real-time PCR định lượng để phát hiện sự kiện chuyển gen TC 1507 ở ngô,

TCVN 13315-4:2021, Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phần 4: Phương pháp real-time PCR định lượng để phát hiện sự kiện chuyển gen NK 603 ở ngô,

TCVN 7605-5:2021, Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phần 5: Phương pháp real-time PCR sàng lọc để phát hiện trình tự AND promoter FMV (P-FMV),

TCVN 7605-6:2021, Phương pháp phân tích dấu ấn sinh học phân tử - Phương pháp phân tích để phát hiện sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gen - Phần 6: Phương pháp real-time PCR sàng lọc để phát hiện trình tự AND cryl Ab/Ac và Pubi-cry,

 

25) Ngày 08/06/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1500/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13334:2021, Xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy − Yêu cầu về an toàn trong sản xuất,  

 

26) Ngày 08/06/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1501/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13268-1:2021, Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 1: Nhóm cây lương thực,  

TCVN 13268-2:2021, Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 2: Nhóm cây rau,

TCVN 13268-3:2021, Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 3: Nhóm cây công nghiệp,

TCVN 13268-4:2021, Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 4: Nhóm cây ăn quả,

TCVN 13269:2021, Gạo, hạt hồ tiêu - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nereistoxin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS,

TCVN 13270:2021, Nông sản có nguồn gốc thực vật - Xác định nhanh đa dư lượng thuốc bảo vệ thực có độ phân cực cao bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép phối khổ LC-MS/MS,

 

27) Ngày 16/06/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1577/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7161-5:2021, Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống - Phần 5: Khí chữa cháy FK-5-1-12, 2021-16-06, 1577/QĐ-BKHCN

TCNV 13333:2021, Hệ thống chữa cháy bằng Sol-khí - Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng,  

 

28) Ngày 25/06/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1698/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13330:2021, Công trình cảng biển - Yêu cầu bảo trì, 2021-25-06, 1698/QĐ-BKHCN

 

29) Ngày 25/06/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1700/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8393:2021, Vật liệu ngư cụ khai thác thủy sản – Yêu cầu kỹ thuật, 2021-25-06, 1700/QĐ-BKHCN

 

30) Ngày 25/06/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1701/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8761-4:2021, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 4: Nhóm loài cây lâm sản ngoài gỗ thân gỗ lấy tinh dầu,  

TCVN 8761-5:2021, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 5: Nhóm loài cây lâm sản ngoài gỗ thân thảo, dây leo lấy củ,

TCVN 8761-6:2021, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 6: Nhóm loài tre nứa,

TCVN 8761-7:2021, Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng - Phần 7: Nhóm loài xong mây,

TCVN 13276:2021, Giống cây lâm nghiệp - Hạt giống,

 

31) Ngày 25/06/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1702/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 6170-13:2021, Giàn cố định trên biển - Phần 13: Quản lý tính toàn vẹn của kết cấu,  

 

32) Ngày 08/06/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2064/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 8215:2021, Công trình thủy lợi - Thiết bị quan trắc,  

TCVN 9155:2021, Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất,

 

33) Ngày 13/08/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2097/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13349:2021, Dịch vụ tiếp nhận, truyền phát, xử lý thông tin an ninh hàng hải,  

 

34) Ngày 27/08/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2197/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13052:2021, Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu,  

 

35) Ngày 13/09/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2204/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13340:2021, Ứng dụng đường sắt – Hệ thống thông tin liên lạc, tín hiệu và xử lý – Thông tin liên quan đến an toàn trong hệ thống truyền dẫn,

 

36) Ngày 13/09/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 2283/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11820-5:2021, Công trình cảng biển - Yêu cầu thiết kế - Phần 5: Công trình bến,

 

Đặt mua tiêu chuẩn: http://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục