Nghiệm thu nhiệm vụ soát xét TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Đăng ngày: 15:30 04-11-2021

Ngày 19/10/2021, Bộ Xây dựng họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Soát xét TCVN 4085:2011 “Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”, mã số TC 09-19, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, TS. Lê Minh Long – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ & Môi trường chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu

Báo cáo Hội đồng, TS. Cao Duy Bách chủ trì nhiệm vụ cho biết: tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu kết cấu gạch đá là một trong các tiêu chuẩn quan trọng trong hệ thống tiêu chuẩn xây dựng ở các nước trên thế giới, do đó được ưu tiên xây dựng, cập nhật trong quá trình sử dụng. Ở Việt Nam, TCVN 4085:2011 “Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” được chuyển ngang từ TCVN 4085:1985 với nội dung cơ bản giữ nguyên. Trong khi đó, TCVN 4085:1985 được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn Nga Snip II-17-78 phần III, nên nhiều nội dung không còn phù hợp với công tác thi công kết cấu gạch đá hiện nay ở Việt Nam. Cụ thể như: vật liệu xây, chất kết dính, vữa xây đã được đổi mới và được quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn của Việt Nam, tuy nhiên các tiêu chuẩn này trong TCVN 4085:2011 chưa được cập nhật. Bên cạnh đó, các văn bản liên quan sử dụng vật liệu xây trong công trình ban hành thời gian qua đều đề cập đến yêu cầu bắt buộc áp dụng gạch không nung trong một số công trình, với tỷ lệ lớn. Trước thực tế này, việc soát xét lại tiêu chuẩn TCVN 4085:2011 là rất cần thiết.

Theo báo cáo của nhóm biên soạn, tiêu chuẩn soát xét dựa vào tài liệu chính là tiêu chuẩn Nga SP 70.13330.2012, có hiệu lực từ tháng 6/2018 để phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá cũng dựa trên tiêu chuẩn cùng loại của Nga.

Dự thảo tiêu chuẩn mới về cơ bản giữ nguyên bố cục và các nội dung chính, lược bớt một số nội dung về trát, lát láng, ốp, do Việt Nam đã xây dựng 3 tiêu chuẩn riêng cho 3 loại công việc này. Ngoài ra, dự thảo tiêu chuẩn có những thay đổi so với tiêu chuẩn gốc như: phần tài liệu viện dẫn sử dụng các tiêu chuẩn của Việt Nam tương đương tiêu chuẩn được viện dẫn trong phiên bản tiêu chuẩn Nga SP 70.13330.2012 (2018); phần quy định chung bổ sung chiều cao xây tối đa khi xây trong điều kiện áp lực gió khác nhau, các liên kết khối xây khác nhau; phần gia cường kết cấu gạch đá của công trình cải tạo và bị hư hỏng được bổ sung theo các điều từ 9.17.1 đến 9.17.7 của tiêu chuẩn Nga SP; phần giằng khối xây trong vùng động đất được thể hiện kỹ hơn.

Công tác hoàn thiện tiêu chuẩn được thực hiện theo nguyên tắc cơ bản giữ nguyên các ký hiệu, đơn vị, công thức, mã số các Bảng và các Điều như trong TCVN 4085:2011. Sau khi thêm các Bảng mới và công thức mới vào các mục cần thiết trong TCVN 4085:2011, nhóm biên soạn đã hệ thống và đánh số lại các bảng biểu và công thức theo đúng quy định trình bày tiêu chuẩn Việt Nam. Các nội dung thay đổi, bổ sung cũng được đưa vào các điều cùng nội dung để dễ theo dõi.

Dự thảo TCVN “Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” được áp dụng khi thi công và nghiệm thu các kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép làm từ gạch (gốm, silicat, bê tông), block (gốm, silicat, bê tông các loại) và đá tự nhiên (đá hộc, cưa đẽo) và bê tông đá hộc trong xây dựng mới, cải tạo nhà và công trình. Các yêu cầu của tiêu chuẩn này cũng cần được áp dụng khi thiết kế kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép cho nhà và công trình.

Nhận xét về kết quả hực hiện nhiệm vụ, hai ủy viện phản biện là PGS.TS. Võ Thành Lương (Học viện Kỹ thuật quân sự) và PGS.TS. Vũ Hoàng Hiệp (Đại học Kiến trúc Hà Nội) cùng các thành viên Hội đồng đánh giá nhóm biên soạn đã công phu trong việc soát xét tiêu chuẩn, đạt được những nội dung chính của một tiêu chuẩn chuyên ngành. Tuy nhiên, trong quá trình soát xét và chế bản, bản dự thảo Tiêu chuẩn và Thuyết minh vẫn còn một số sai sót, cần được xem xét, điều chỉnh và sửa chữa.

Hội đồng cũng thống nhất đổi tên dự thảo thành “Thi công khối xây - Yêu cầu kỹ thuật” thay cho “Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”.

Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua, với kết quả đạt loại Khá.

Ninh Hoàng Hạnh

Cùng chuyên mục