DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 6.2023

Đăng ngày: 15:23 24-07-2023

Tiêu chuẩn công bố

 

1) Ngày 5/6/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1138/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13694:2023,Cấp phối tái chế từ chất thải rắn xây dựng làm lớp móng đường giao thông đô thị – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

 

2) Ngày 9/6/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1199/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13358-6:2023,Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài lâm sản ngoài gỗ – Phần 6: Giổi ăn hạt

TCVN 13654-1:2023,Dăm gỗ – Phần 1: Dăm gỗ dùng để sản xuất bột giấy,,

TCVN 13654-2:2023,Dăm gỗ – Phần 2: Dăm gỗ dùng để sản xuất ván dăm, ván sợi,,

TCVN 13655-4:2023,Nhiên liệu sinh học rắn – Yêu cầu kỹ thuật và loại nhiên liệu – Phần 4: Dăm gỗ,,

TCVN 13703:2023,Rừng trồng – Phương pháp xác định các chỉ tiêu nghiệm thu trồng rừng,,

 

3) Ngày 27/6/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1322/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13781:2023,Khí thiên nhiên − Xác định năng lượng

TCVN 13782:2023,Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) − Quy định kỹ thuật đối với LNG sử dụng làm nhiên liệu cho ứng dụng hàng hải

 

4) Ngày 27/6/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1323/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 7447-7-722:2023 ,Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 7-722: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt – Nguồn cấp cho xe điện

TCVN 13078-25:2023 ,Hệ thống sạc điện có dây dùng cho xe điện – Phần 25: Thiết bị cấp điện một chiều cho xe điện có bảo vệ dựa trên phân cách về điện,

TCVN 13724-7:2023 ,Cụm đóng cắt và điều khiển hạ áp – Phần 7: Cụm lắp ráp dùng cho các ứng dụng đặc biệt như bến du thuyền, khu vực cắm trại, khu vực chợ, trạm sạc xe điện 

 

5) Ngày 29/6/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1340/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 11820-9:2023,Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế  – Phần 9: Nạo vét và tôn tạo,

 

6) Ngày 29/6/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1341/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 2737:2023,Tải trọng và tác động,

 

6) Ngày 29/6/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1343/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13754:2023,Cát nhiễm mặn cho bê tông và vữa,

 

7) Ngày 29/6/2023, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1344/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia,  theo đó công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia:

TCVN 13708:2023,Thực hành nông nghiệp tốt đối với cơ sở sản xuất halal,

TCVN 13709:2023,Thức ăn chăn nuôi halal,

TCVN 13710:2023,Thực phẩm halal – Yêu cầu đối với giết mổ động vật,

 

Đặt mua tài liệu: https://tieuchuan.vsqi.gov.vn/tim-kiem

Cùng chuyên mục