LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN MỰC IN BAO BÌ THỰC PHẨM – YÊU CẦU CHUNG

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO TCVN MỰC IN BAO BÌ THỰC PHẨM – YÊU CẦU CHUNG

Đăng ngày: 14:15 25-08-2023

Căn cứ nhiệm vụ xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) năm 2022 – 2023, Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC130 Công nghệ đồ họa được giao nhiệm vụ xây dựng TCVN Mực in bao bì thực phẩm – Yêu cầu chung.

Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện

Nghiệm thu Nhiệm vụ khoa học công nghệ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện

Đăng ngày: 14:44 07-08-2023

Ngày 3/8/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Cao độ nền xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế”,

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 7.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 7.2023

Đăng ngày: 15:39 28-07-2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 7.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 6.2023

DANH MỤC TIÊU CHUẨN THÁNG 6.2023

Đăng ngày: 15:23 24-07-2023

Danh mục tiêu chuẩn mới tháng 6.2023

Hội thảo Giới thiệu những điểm mới trong TCVN 2737:2023 – Tải trọng và tác động

Hội thảo Giới thiệu những điểm mới trong TCVN 2737:2023 – Tải trọng và tác động

Đăng ngày: 15:18 24-07-2023

Ngày 7/7/2023, tại cơ quan Bộ Xây dựng đã diễn ra hội thảo Giới thiệu những điểm mới trong TCVN 2737:2023 – Tải trọng và tác động, do Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,

Nghiệm thu nhiệm vụ soát xét TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Nghiệm thu nhiệm vụ soát xét TCVN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Đăng ngày: 15:30 04-11-2021

Bộ Xây dựng họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Soát xét TCVN 4085:2011 “Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”, mã số TC 09-19, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực h

Nghiệm thu dự thảo TCVN 10304:20xx “Móng cọc - Yêu cầu thiết kế”

Nghiệm thu dự thảo TCVN 10304:20xx “Móng cọc - Yêu cầu thiết kế”

Đăng ngày: 11:32 20-10-2021

Ngày 4/10/2021, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá nghiệm thu dự thảo TCVN 10304:20xx “Móng cọc - Yêu cầu thiết kế” do nhóm nghiên cứu Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện.

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN)  tháng 10 năm 2021

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) tháng 10 năm 2021

Đăng ngày: 11:31 20-10-2021

Tiêu chuẩn tháng 10 năm 2021

Bộ Xây dựng và KOICA ký kết Biên bản thảo luận về dự án Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị

Bộ Xây dựng và KOICA ký kết Biên bản thảo luận về dự án Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị

Đăng ngày: 11:15 20-10-2021

Ngày 12/5/2021, Bộ Xây dựng Việt Nam và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ký kết Biên bản thảo luận về dự án Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua thiết lập hệ thống thông tin quản

Soát xét TCVN 4030:2003 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn

Soát xét TCVN 4030:2003 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn

Đăng ngày: 11:14 20-10-2021

Ngày 10/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ “Soát xét TCVN 4030 : 2003 Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Vật liệu xây dựng thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Q

Nghiệm thu Dự thảo TCVN do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Nghiệm thu Dự thảo TCVN do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Đăng ngày: 11:04 20-10-2021

Ngày 29/3/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu dự thảo TCVN “Tấm nhiều lớp ép áp lực cao có trang trí (HPL, HDPL) - Tấm phẳng từ nhựa nhiệt rắn (thường gọi là tấm laminate) - Yêu cầu kỹ thuật”, do nhóm nghiên cứu thuộc Viện V

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 3 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 3 năm 2019

Đăng ngày: 15:22 22-02-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 3 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 2 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 2 năm 2019

Đăng ngày: 10:26 15-02-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 2 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 1 năm 2019

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 1 năm 2019

Đăng ngày: 10:32 04-01-2019

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 1 năm 2019

7 Tiêu chuẩn Phân bón năm 2018

7 Tiêu chuẩn Phân bón năm 2018

Đăng ngày: 10:27 12-12-2018

Công bố 7 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN về Phân bón - Xác định hàm lượng kim loại trên nền mẫu phân bón năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 12 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 12 năm 2018

Đăng ngày: 14:29 07-12-2018

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 12 năm 2018

Tiêu chuẩn Đô thị thông minh

Tiêu chuẩn Đô thị thông minh

Đăng ngày: 14:46 22-11-2018

Dự thảo 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về Đô thị thông minh do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 268 "Cộng đồng và thành phố bền vững" chủ trì biên soạn theo kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000

Đăng ngày: 10:39 30-10-2018

Một số thông tin cần thiết khi chứng nhận sản phẩm theo ISO 22000

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 10 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 10 năm 2018

Đăng ngày: 17:04 29-10-2018

Tiêu chuẩn ban hành vào tháng 10 năm 2018