Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 1 năm 2019

Đăng ngày: 10:32 04-01-2019

Tiêu chuẩn mới công bố trong tháng 1-2019

1) Ngày 7/10/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3764/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia:

1.TCVN ISO 19108:2018        Thông tin địa lý- Lược đồ thời gian

2. TCVN ISO 19109:2018      Thông tin địa lý- Quy tắc lược đồ ứng dụng

3. TCVN ISO 19116:2018      Thông tin địa lý- Các phương tiện định vị

4. TCVN ISO 19117:2018     Thông tin địa lý- Trình bày

5. TCVN ISO 19126:2018     Thông tin địa lý- Từ điển khái niệm đối tượng và đăng ký

6. TCVN ISO 19127:2018    Thông tin địa lý- Từ điển khái niệm đối tượng và đăng ký

7. TCVN ISO 19131:2018    Thông tin địa lý- Yêu cầu kỹ thuật sản phẩm dữ liệu

Xem chi tiết tại đây: QÐCBTC3764

2) Ngày 1/11/2018, Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3354/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia:

1.TCVN 11998:2018 Chất dẻo có khả năng phân hủy oxy hóa- Hướng dẫn lão hóa nhiệt

2.TCVN 11999:2018 Chất dẻo có khả năng phân hủy quang học- Hướng dẫn phơi nhiễm dưới đèn huỳnh quang xenon

3.TCVN 12000:2018 Vật liệu polyme- Xác định định tính và định lượng crom, brom, cadimi, thủy ngân và chì bằng phép đo quang phổ tia X tán xạ năng lượng

4.TCVN 12001:2018 Chất dẻo có khả năng phân hủy- Polyetylen và polypropylene- Xác định điểm phân  hủy cuối cùng sử dụng phép thử kéo

Xem chi tiết tại đây: QÐCBTC3354

Cùng chuyên mục