Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 10 năm 2018

Đăng ngày: 17:04 29-10-2018

1) Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2898/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Theo đó công bố Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12272:2018 Đũa ăn

Xem chi tiết tại đây CongboTC2898

 

2) Ngày 13/7/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 1977/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:

TCVN 12202-1:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 1: Xác định hàm lượng chất không tan bằng phương pháp khối lượng

TCVN 12202-2:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 2: Xác định hàm lượng photpho bằng phương pháp chuẩn độ

TCVN 12202-3:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 3: Xác định hàm lượng photpho bằng phương pháp phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)

TCVN 12202-4:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 4: Xác định hàm lượng flo bằng phương pháp chuẩn độ và phương pháp đo màu

TCVN 12202-5:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 5: Xác định hàm lượng titan bằng phương pháp đo màu

TCVN 12202-6:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 6: Xác định hàm lượng silic bằng phương pháp khối lượng

TCVN 12202-7:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 7: Xác định hàm lượng canxi, magie bằng phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)

TCVN 12202-8:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 8: Xác định hàm lượng sắt tổng số và sắt (II) bằng phương pháp chuẩn độ bicromat

TCVN 12202-9:2018 Đất, đá quặng apatit và photphorit- Phần 9: Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng phương pháp khối lượng

Xem chi tiết tại đây CongboTC3087

 

3)  Ngày 16/10/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 3087/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12429-1:2018 Thịt mát- Phần 1: Thịt lợn

Xem chi tiết tại đây CongboTC3087

 

4)  Ngày 23/10/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia như sau

Quyết định 3202/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12314-1:2018 Chữa cháy- Bình chữa cháy tự động kích hoạt- Phần 1: Bình bột loại treo  (Xem chi tiết tại đây CongboTC3202)

Quyết định 3204/QĐ-BKHCN công bố 07 Tiêu chuẩn Quốc gia:

TCVN 12295:2018 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp lấy mẫu để đo hoạt độ phóng xạ trên máy phổ gama phân giải cao

TCVN 12296:2018 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Phương pháp xác định hoạt độ phóng xạ trên máy phổ gama phân giải cao

TCVN 12297:2018 Điều tra, đánh giá địa chất môi trường- Quy trình thành lập bộ bản đồ môi trường phóng xạ tự nhiên

TCVN 12298-1:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản- Phần 1: Phương pháp đo địa chấn nông phân giải cao trên biển

TCVN 12298-2:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản- Phần 2: Phương pháp xử lý, phân tích các băng địa chấn nông phân giải cao trên biển

TCVN 12298-3:2018 Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản- Phần 3: Phương pháp xác định chất lượng tài liệu đo địa chấn nông phân giải cao trên biển

(Xem chi tiết tại đây CongboTC3204)

 

5) Ngày 28/10/2018, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia như sau:

Quyết định 2847/QĐ-BKHCN công bố 07 Tiêu chuẩn Quốc gia:

TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung.

(nguồn http://tcvn.gov.vn)

Cùng chuyên mục