Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 12 năm 2018

Đăng ngày: 14:29 07-12-2018

1) Ngày 03/10/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2889/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia: 

       1.  Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1225:2018 Cảng thủy nội địa - Công trình bến - Yêu cầu thiết kế 

Xem chi tiết tại đây QÐ 2889

2)  Ngày 03/10/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 2891/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 02 Tiêu chuẩn quốc gia: 

  1. TCVN 12197:2018; ISO/IEC 19772:2009  Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Mã hóa có sử dụng xác thực
  2. TCVN 12198:2018; ISO 26324:2012 Thông tin và tư liệu- Định danh số cho đối tượng

Xem chi tiết tại đây QÐ CB2891091

3) Ngày 1/11/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành quyết định số 3356/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia, theo đó công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia: 

   1. TCVN 9283:2018, Phân bón – Xác định hàm lượng molipden và sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

   2. TCVN 9284:2018, Phân bón – Xác định hàm lượng canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

   3. TCVN 9285:2018, Phân bón – Xác định hàm lượng magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

   4. TCVN 9286:2018, Phân bón – Xác định hàm lượng đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

   5. TCVN 9287:2018, Phân bón – Xác định hàm lượng coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

   6. TCVN 9290:2018, Phân bón – Xác định hàm lượng chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)

   7. TCVN 9291:2018, Phân bón – Xác định hàm lượng cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)

 

Cùng chuyên mục