Công bố tiêu chuẩn

Công bố tiêu chuẩn "TCVN 12429-1:2018, Thịt lợn mát - Phần 1: Thịt lợn"

Đăng ngày: 15:33 29-10-2018

Tiêu chuẩn TCVN 12429-1:2018 áp dụng cho thịt lợn mát được dùng làm thực phẩm

Quyết định hủy bỏ tiêu chuẩn

Quyết định hủy bỏ tiêu chuẩn

Đăng ngày: 10:28 15-10-2018

Tháng 8 năm 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia:

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 8 năm 2018

Danh mục tiêu chuẩn Quốc Gia (TCVN) công bố trong tháng 8 năm 2018

Đăng ngày: 16:22 03-10-2018

Tiêu chuẩn được công bố mới

Quyết định công bố tiêu chuẩn quốc gia về nước mắm; nông nghiệp hữu cơ

Quyết định công bố tiêu chuẩn quốc gia về nước mắm; nông nghiệp hữu cơ

Đăng ngày: 10:28 07-04-2018

Ngày 28/3/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 672/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5107:2018 Nước mắm. Phiên bản mới này sẽ thay thế TCVN 5107:2003 (Quyết định số 671/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ TCVN 5107:2003).

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về viêc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Ngày 18/12/2017 và 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Giải pháp cho công trình năng lượng sạch với bộ tiêu chuẩn ISO 52000

Giải pháp cho công trình năng lượng sạch với bộ tiêu chuẩn ISO 52000

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Nếu muốn tìm ra các nguồn chính gây phát thải khí nhà kính, hãy nhìn về phía chân trời thành phố nơi mà khoảng một phần ba lượng khí thải cacbon toàn cầu được tạo ra.

Tiêu chuẩn quốc tế mới giúp giảm thiểu tai nạn trong khai thác mỏ

Tiêu chuẩn quốc tế mới giúp giảm thiểu tai nạn trong khai thác mỏ

Đăng ngày: 10:36 07-04-2018

Trong những năm gần đây vấn đề an toàn trong khai thác mỏ đã được quan tâm và có nhiều cải thiện, tuy nhiên hầm mỏ vẫn là một trong những nơi làm việc nguy hiểm nhất. Thực tế có thể có rất nhiều nguyên nhân, như bụi dễ cháy và khí độc hay sụp hầm lò, gây