Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Đăng ngày: 11:34 20-10-2021

Toàn cảnh cuộc họp Hội đồng nghiệm thu

Về lý do và sự cần thiết, TS. Cao Duy Bách chủ trì nhiệm vụ cho biết: TCVN 5573:2011 “Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép -Tiêu chuẩn thiết kế” có nội dung không đổi so với TCVN 5573:1991 - một tiêu chuẩn thiết kế đã tồn tại 30 năm chưa được cập nhật những thay đổi về vật liệu sử dụng, công nghệ thi công và tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thiết kế loại kết cấu này. Vì vậy, việc soát xét, cập nhật, bổ sung một cách khoa học và phù hợp thực tế cho nội dung tiêu chuẩn TCVN 5573:2011 là cần thiết.

Để thực hiện nhiệm vụ, nhóm biên soạn đã tiến hành soát xét tiêu chuẩn căn cứ trên thực tiễn sản xuất, căn cứ vào phiên bản mới nhất tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá và gạch đá có cốt thép của Liên bang Nga, căn cứ vào những thay đổi hệ thống tiêu chuẩn trong nước cụ thể là những tiêu chuẩn liên quan được viện dẫn trong dự thảo tiêu chuẩn. Trên cơ sở đó, nhóm cập nhật và bổ sung một số thông tin, nội dung trên sườn chính được giữ nguyên của tiêu chuẩn TCVN 5573:2011.

Cụ thể, trong dự thảo tiêu chuẩn, nhóm biên soạn đã cập nhật các tiêu chuẩn viện dẫn; điều chỉnh phần quy định chung; bổ sung thêm bảng cường độ khối xây bằng block gốm, block bê tông tổ ong chưng áp, bảng tra hệ số; bổ sung tính toán tường với vách cứng đứng và tường nhiều lớp; hoàn thiện các quy định về khe biến dạng, tính toán tường ngoài chịu tải; bổ sung một số nội dung (thuật ngữ; thiết kế kết cấu theo độ bền lâu; thiết kế kết cấu đảm bảo an toàn cháy).

Dự thảo TCVN “Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép -Tiêu chuẩn thiết kế” có phạm vi áp dụng để thiết kế kết cấu khối xây cho nhà và công trình xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu đối với tính toán, thiết kế kết cấu gạch, đá và gạch, đá, cốt thép xây bằng gạch (gốm, silicat, bê tông), block (gốm, silicat, bê tông) và đá tự nhiên. Các yêu cầu trong tiêu chuẩn này không áp dụng cho thiết kế nhà và công trình chịu tải trọng động, xây trên nền đất sụt lún, trong vùng động đất, cũng như không áp dụng cho cầu, đường ống, tunel, công trình thủy và thiết bị nhiệt.

Qua báo cáo của nhóm biên soạn, Hội đồng đánh giá nhóm biên soạn đã bổ sung được các nội dung cập nhật, tài liệu tham chiếu, quy định chung, các bảng cường độ khối xây với vật liệu mới, tính toán vách cứng đứng và tường nhiều lớp, khe biến dạng tường ngoài và các nội dung khác. Trên cơ sở các tài liệu tham chiếu, nhóm cũng đã bổ sung một số nội dung về thuật ngữ định nghĩa, thiết kế kết cấu theo độ bền lâu 50 năm và 100 năm, yêu cầu về an toàn cháy và tiết kiệm năng lượng, lập thành các bảng tra để nâng cao hiệu quả sử dụng của tiêu chuẩn soát xét.

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp thêm một số ý kiến để nhóm biên soạn hoàn thiện Dự thảo tiêu chuẩn. Theo đó, cần thống nhất một số thuật ngữ, định nghĩa, chỉ rõ nguồn tài liệu viện dẫn, bỏ phần đơn vị đo; kiểm tra tính chính xác của các bảng tra cường độ khối xây từ mác các loại gạch, block và vữa; một số nội dung trong dự thảo cần được giải thích hoặc xem xét điều chỉnh; thuyết minh dự thảo còn nhiều lỗi soạn thảo…

Hội đồng cũng nhất trí đổi tên dự thảo thành “Thiết kế kết cấu khối xây” thay cho “Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép -Tiêu chuẩn thiết kế”.

Nhiệm vụ đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua, với kết quả đạt loại Khá.

Ninh Hoàng Hạnh

Cùng chuyên mục