Danh mục tiêu chuẩn quốc tế công bố tháng 3 năm 2021

Đăng ngày: 11:29 20-10-2021

Danh mục tiêu chuẩn quốc tế công bố tháng 3 năm 2021

1) ASTM Quốc tế, tên giao dịch tiếng Anh là ASTM International, là một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế thực hiện phát triển và xuất bản các tiêu chuẩn kỹ thuật đồng thuận tự nguyện cho loạt các vật liệu, sản phẩm, hệ thống và dịch vụ. Danh mục tiêu chuẩn IEC ban hành tháng 3 năm 2021:

Tải danh ASTM mục tháng 3

 

2) IEC (Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) là tổ chức hàng đầu thế giới về việc chuẩn bị và công bố các tiêu chuẩn quốc tế cho tất cả các công nghệ điện, điện tử và công nghệ liên quan. Chúng được gọi chung là “công nghệ điện”.

Tải danh mục IEC ban hành tháng 3

 

3) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế BS mới công bố trong tháng 3 năm 2021.

Tải danh mục BS tháng 3

 

4) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế ISO mới công bố trong tháng 3 năm 2021

Tải danh mục ISO tháng 3

 

5) Danh mục tiêu chuẩn quốc tế DIN mới công bố tháng 1 năm 2021.

Tải danh mục DIN tháng 3

Cùng chuyên mục