Danh mục tiêu chuẩn quốc tế JIS công bố trong tháng 1 năm 2019

Đăng ngày: 10:34 04-01-2019

JISC (Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản), Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Nhật Bản, đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển các tiêu chuẩn ở Nhật Bản bao gồm một loạt các sản phẩm và công nghệ từ robot đến chữ tượng hình. JISC cũng chịu trách nhiệm về sự đóng góp ngày càng tăng của Nhật Bản trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế thông qua công việc của mình với Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC)

JIS A 1108:18 (R)  Method of test for compressive strength of concrete

JIS A 2191:17 (E)  Designing guideline for the elderly and people with disabilities -- Windows and doors application in housing design

JIS A 5021:18 (E)  Recycled aggregate for concrete-Class H

JIS B 0225:18 (R)  Cycles -- Screw threads

JIS B 2062:18 (R)  Sluice valves for ordinary water piping

JIS B 8614:18 (R)  Mechanical transport refrigeration units -- Test method of cooling capacity

JIS C 8514:18 (R)  Safety of primary batteries with aqueous electrolyte

JIS G 5903:18 (R)  Shot and grit made of cast iron or cast steel

JIS S 0020:18 (E)  Accessible Design -- Assessment method of accessibility of consumer products

JIS T 8128:18 (R)  Protective clothing for use in welding and allied processes

JIS T 8129:18 (R)  Protective clothing -- Clothing to protect against heat and flame -- Minimum performance requirements

JIS T 8130:18 (E)  Protective clothing -- Protection against flame -- Limited flame spread materials, material assemblies and clothing

JIS T 9107:18 (R)  Single-use sterile rubber surgical gloves -- Specification

JIS Z 3001-1:18 (R)  Welding and allied processes -- Vocabulary -- Part 1: General

JIS Z 3001-2:18 (R)  Welding and allied processes -- Vocabulary -- Part 2: Welding processes

JIS Z 3001-7:18 (E)  Welding and allied processes -- Vocabulary -- Part 7: Arc welding

(nguồn jsa.or.jp)

Cùng chuyên mục