Loạt tiêu chuẩn của ISO về an ninh và khả năng phục hồi cho đô thị thích ứng với khí hậu

Đăng ngày: 15:12 04-11-2021

Lũ lụt, hạn hán, lở đất và sóng nhiệt chỉ là một vài trong số những thảm họa khí hậu mà các thành phố phải đối mặt, với sự gia tăng dân số di cư vào đô thị, áp lực đối với các thành phố trở nên nặng nề hơn. Việc tăng cường khả năng chống chịu của các thành phố đòi hỏi vô số yếu tố như cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng hay giao thông. ISO có các tiêu chuẩn để giúp các thành phố trong tất cả các lĩnh vực và cung cấp cho họ các thông lệ tốt quốc tế và ngôn ngữ chung để hỗ trợ các hành động, công nghệ, phép đo và điểm chuẩn cần thiết để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và giảm phát thải nhà kính carbon.

Loạt tiêu chuẩn về an toàn và khả năng chống chịu của ISO đề cập đến nhiều khía cạnh giúp các thành phố và tổ chức vượt qua các thiên tai. ISO / TR 22370, An toàn và khả năng phục hồi - Khả năng phục hồi của đô thị - Khuôn khổ và nguyên tắc, phù hợp với thỏa thuận toàn cầu quan trọng như: Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững; Chương trình đô thị mới; Thỏa thuận Paris hoặc Khung Sendai. Được lập bởi ủy ban kỹ thuật ISO / TC 292, tiêu chuẩn ISO / TR 22370 xác định các chỉ số và mô hình được sử dụng làm khuôn khổ cấu trúc khả năng chống chịu của đô thị nhằm giúp chính quyền địa phương và các bên liên quan khác ở đô thị xây dựng các khu định cư cho con người có khả năng chống chịu tốt hơn.

ISO / TR 22370 được bổ sung bởi một số tiêu chuẩn khác trong danh mục của ủy ban, bao gồm những tiêu chuẩn liên quan đến khả năng phục hồi của cộng đồng và quản lý khẩn cấp. Tiêu chuẩn ISO 22371 trong tương lai, cung cấp một khuôn khổ, mô hình và hướng dẫn để phát triển chiến lược thực hiện thành phố an toàn và có khả năng chống chịu, nhằm giúp các chính phủ, quốc gia và địa phương tăng cường năng lực của họ để đáp ứng những thách thức mới liên quan đến biến đổi khí hậu và thay đổi nhân khẩu học. Sự phát triển của nó được khởi xướng bởi UN-Habitat, chương trình của Liên hợp quốc vì một tương lai đô thị tốt hơn.

Phát triển bền vững ở các thành phố là một điều tất yếu của khả năng chống chịu. Ủy ban chuyên gia ISO / TC 268, Các thành phố và cộng đồng bền vững chuyên phát triển các tiêu chuẩn hỗ trợ mục tiêu này. Tiêu chuẩn hàng đầu đó là ISO 37101, Phát triển bền vững trong cộng đồng địa phương - Hệ thống quản lý để phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng, đưa ra một khuôn khổ chung xác định đặc điểm của một cộng đồng bền vững và cách làm cho một thành phố bền vững.

Được áp dụng trực tiếp cho các nhà quản lý thành phố, tiêu chuẩn hệ thống quản lý này bao gồm tất cả các khía cạnh mà một thành phố phải giải quyết để trở nên thông minh hơn, bao gồm sử dụng tài nguyên có trách nhiệm, quản lý môi trường, sức khỏe và hạnh phúc của công dân, quản trị hoặc tính di động,... ISO 37101 dựa trên những tiêu chuẩn khác nhau trong nhiều lĩnh vực,  thuật ngữ và các chỉ số chính để đo lường việc thực hiện các dịch vụ đô thị.

Nhận thức được rằng Tiêu chuẩn Quốc tế là công cụ mạnh mẽ trong việc ứng phó với những thách thức của biến đổi khí hậu, ISO gần đây đã cam kết với Tuyên bố London, quy định việc đưa tiêu chuẩn ISO trở thành một thành phần thiết yếu của hành động khí hậu trong tương lai.

Tuyên bố nhấn mạnh vai trò thiết yếu của Tiêu chuẩn quốc tế trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi của các cộng đồng, tổ chức và các ngành công nghiệp khác nhau sang các nguồn năng lượng sạch và tái tạo. Các tiêu chuẩn cũng giúp bảo tồn đa dạng sinh học đồng thời mở ra thị trường cho các đổi mới nhằm đáp ứng các thách thức môi trường toàn cầu.

Để hỗ trợ cam kết này, ISO đã phát triển “ Bộ hành động khí hậu”, tập hợp những nghiên cứu điển hình để giúp nhà hoạch định chính sách trong nỗ lực giảm phát thải khí. Các nghiên cứu điển hình này cho thấy tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có thể hỗ trợ chính sách công và ảnh hưởng đến những sáng kiến ​​về biến đổi khí hậu như thế nào.

Nguồn: VietQ.vn

Cùng chuyên mục