Tọa đàm trực tuyến “Giải pháp giảm thiểu nứt do nhiệt của bê tông khối lớn”

Tọa đàm trực tuyến “Giải pháp giảm thiểu nứt do nhiệt của bê tông khối lớn”

Đăng ngày: 14:52 04-11-2021

Ngày 23/10/2021, tại Hà Nội, Tạp chí Xây dựng - Tạp chí Khoa học chuyên ngành của Bộ Xây dựng, tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến “Giải pháp giảm thiểu nứt do nhiệt của bê tông khối lớn – Những nguyên tắc chung và ví dụ thực tiễn”.

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện

Đăng ngày: 11:34 20-10-2021

Ngày 05/10/2021, Bộ Xây dựng họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Soát xét TCVN 5573:2011 “Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế”, mã số TC 10-19, do Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng 02 TCVN hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn và xác định, đo lường và thẩm định hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà”

Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng 02 TCVN hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn và xác định, đo lường và thẩm định hiệu quả năng lượng trong các tòa nhà”

Đăng ngày: 11:26 20-10-2021

Chiều ngày 13/9/2021, Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN của Bộ Xây dựng đã tiến hành cuộc họp trực tuyến về nghiệm thu các kết quả thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng 02 TCVN hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn và xác định, đo lường

Nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Nghiệm thu các đề tài khoa học công nghệ do Viện Vật liệu xây dựng thực hiện

Đăng ngày: 11:20 20-10-2021

Ngày 20/5/2021, Hội đồng tư vấn Bộ Xây dựng họp nghiệm thu kết quả thực hiện hai đề tài khoa học công nghệ của Viện Vật liệu xây dựng, bao gồm “Nghiên cứu chế tạo cốt liệu chịu lửa cao nhôm thiêu kết cao cấp (Tabular) cho ngành công nghiệp sản xuất vật li

Nghiệm thu các dự thảo TCVN do Hiệp hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện

Nghiệm thu các dự thảo TCVN do Hiệp hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện

Đăng ngày: 11:16 20-10-2021

Ngày 11/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng họp đánh giá, nghiệm thu hai dự thảo TCVN do các nhóm nghiên cứu thuộc Hiệp hội Môi trường xây dựng Việt Nam thực hiện, bao gồm TCVN Chiếu sáng đường hầm đô thị và TCVN Soát xét TCXD 16 : 1986 Chiếu sáng nhân tạ

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Xây dựng và cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050”

Nghiệm thu Nhiệm vụ “Xây dựng và cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050”

Đăng ngày: 11:13 20-10-2021

Ngày 7/5/2021, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức họp đánh giá, nghiệm thu Nhiệm vụ “Xây dựng và cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Nhiệm vụ do nhóm nghiên cứu thuộc Viện Quy hoạch đô t

Bộ Xây dựng lấy ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Nghị định 101 về chung cư cũ

Bộ Xây dựng lấy ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Nghị định 101 về chung cư cũ

Đăng ngày: 11:08 20-10-2021

Ngày 5/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp lấy ý kiến của các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng; Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp bất động sản về Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số