Danh mục tiêu chuẩn Quốc tế JISC công bố trong tháng 10 năm 2018

Đăng ngày: 11:04 15-10-2018

JISC (Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản), Cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia của Nhật Bản, đóng vai trò trung tâm trong việc phát triển các tiêu chuẩn ở Nhật Bản bao gồm một loạt các sản phẩm và công nghệ từ robot đến chữ tượng hình. JISC cũng chịu trách nhiệm về sự đóng góp ngày càng tăng của Nhật Bản trong việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế thông qua công việc của mình với Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC)

JIS A 1159:18 (E)  Method of test for J-Ring flow of concrete

JIS A 5011-1:18 (R)  Slag aggregate for concrete -- Part 1: Blast furnace slag aggregate

JIS A 5011-4:18 (R)  Slag aggregate for concrete -- Part 4: Electric arc furnace oxidizing slag aggregate

JIS B 8265:17 (R)  Construction of pressure vessel -- General principles 

JIS G 3129:18 (R)  High tensile strength steels for tower structure 

JIS G 3477-1:18 (R)  Polyethylene coated steel pipes -- Part 1: External 3 layer extruded polyethylene coated steel pipes 

JIS G 3477-2:18 (R)  Polyethylene coated steel pipes -- Part 2: External extruded polyethylene coated steel pipes

JIS G 3477-3:18 (R)  Polyethylene coated steel pipes -- Part 3: External polyethylene powder coated steel pipes

JIS K 0138:18 (E)  General rules for quantitative nuclear magnetic resonance spectroscopy 

JIS T 3268:18 (R)  Sterile, single-use intravascular catheters  

JIS T 8027-1:18 (E)  Clothing for protection against heat and flame -- Determination of contact heat transmission through protective clothing or constituent materials -- Part 1: Contact heat produced by heating cylinder

Cùng chuyên mục